Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

”På sikt kommer detta bli riktigt bra”

stefanhallenDet är säkerligen inte bara jag som undrat hur den nya Frivilligsektionen på Ledningsstabens Totalförsvarsavdelning, förkortat LEDS TF Friv (ja den är lång), fungerar. Så vi gjorde slag i saken och hälsade på hos Stefan Hallén som är chef för sektionen, för att få svar på några frågor.

Stefan Hallén är alltid på ett strålande humör, åtminstone de gånger jag haft nöjet att träffa honom. Vi tar en liten rundtur genom korridorerna för att hitta ett ledigt konferensrum. Inne i konferensrummet serverar Stefan kaffe, som jag redan innan jag börjat dricka spiller ut på både golv och bord. Snyggt sätt att starta på! Men Stefan Hallén ler sitt största leende och torkar upp. Och så sätter vi igång med intervjun.

- Att vi numera ingår i Totalförsvarsavdelningen tycker jag är bra och naturligt.  Det är en relativt nystartad sektion och vi sitter också i Ledningsstaben. Både ÖB och generaldirektören har beslutat och uttryckt att Försvarsmakten ska stödja de frivilliga försvarsorganisationernas arbete, säger Stefan Hallén.

Text & bild: Daisy Balkin Rung

Läs mer...

FRO Stockholm ordande sambandet vid bilrallyt Fönstersprinten

Rally1Söndagen den 29 september var vi från FRO Stockholm ute på sambandsuppdrag för en rallytävling, en s.k. sprint, vilket innebär att man kör en sträcka flera gånger, i detta fall tre! Arrangör är Rimbo Motorklubb, RiMo, klubben som Björn Waldegård körde för.

Dagen hade samlat ett sjuttiotal starter i olika klasser så det var att förbereda sig på ett par radiotimmar i LC. Vår uppgift var säkerhetssamband samt tidsrapportering. Vi testkörde DMR, vilket utföll och fungerade alldeles lysande, operatörerna på fältet lovordade det klara och tydliga ljudet. Vi hade en analog kanal som backup, det konstaterades efter några provanrop att det var en himmelsvid skillnad mellan systemen...

Vi började med antenn- och radioriggning vid åttasnåret. Tre varv och åtta timmar senare kunde vi börja avrustningen efter en lyckad dag utan incidenter, förutom ett par rent bilmekaniska. Vi tackar åter MK RiMo för förtroendet, vi har haft dem som uppdragsgivare i en väldigt massa år nu och tydligen gör vi ett bra jobb...

Ett auktoritärt och starkt Ryssland

gudrunNär jag i början av 2000-talet skrev artiklar och krönikor och varnade för Putin fick jag många gånger höra att det var att sprida rysskräck. Även så efter Georgienkriget 2008 då Ryssland ingrep och ställde sig på Sydossetiens sida. Nu är det 2019,  fem år sedan ryssarna invaderade Krimhalvön och det råder lite annat ljud i källan. Men hur står det till med Ryssland och dess militära förmåga idag? Ska vi i Sverige vara rädda för president Putin och hans maktfullkomlighet? Frågorna ställs till Gudrun Persson, docent och forskningsledare på FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) med fokus på Ryssland. 

Det är en sen eftermiddag i slutet av augusti. Det är 27 grader utomhus men trots det bestämmer vi oss för att träffas inomhus, så mycket enklare att prata och intervjua där. Gudrun Persson menar att den ryska militära förmågan har stärkts och ökar. Det är också ett mer auktoritärt Ryssland som prioriterar satsningar på försvaret. Deras militärreform är modern och slagkraftig, de väpnade styrkorna har nått resultat.  Det västra militärdistriktet har fått mest resurser och luftförsvaret har hög kvalitet.

- Själva retoriken från Putin har också ändrats, han har exempelvis skärpt tonen mot Sverige och Finland. Med detta sagt framhävdar docent Persson att det är allvarligt nog att det finns resurser, men det finns inget hot om ett enskilt angrepp mot Sverige, säger Gudrun Persson. Men vi i Sverige och även i andra delar av västvärlden har, och är fortfarande en aning naiva. Trots att vi efter invasionen av Krimhalvön fick upp ögonen för vad ryssarna kan göra, så tar vi det inte på fullt allvar.

Text: Daisy Balkin Rung
Bild: FOI

Läs mer...

Konsten att förstora chefens hjärna

TaltresningFörväntansfullt anländer tiotalet kursdeltagare till Fårö Kursgård en varm lördag i juli. Samtliga förutom en deltagare som idag är plutonsignalist, tjänstgör i någon av hemvärnets kompani- eller bataljonsstaber. Under den följande veckan kommer vi lära oss mer om stabsarbete, men också utöka vår teoretiska grund om taktik/strid och ledningsprocesser. Till vår hjälp har vi kurschef Hans Lindgren och instruktör Joakim Carlsson.

Till skillnad från grundutbildningarna för signalist eller stabsassistent, så syftar denna kurs till att fördjupa förståelsen och bygga kontext, snarare än att lära ut specifika färdigheter, med målet att få stabsarbetet att fungera effektivare. Detta anknyter utbildningen till i delen om uppdragstaktik, den svenska ledningsdoktrinen som bygger på decentralisering, initiativförmåga och flexibilitet, men framförallt förståelse för högre chefs avsikt. Med dessa element och insikter kan även stabsmedlemmen agera i uppdragstaktikens anda, och exempelvis bidra till korrekt prioritering av signalering och snabbare beslutsfattande i staben.

Instruktörsduon återkommer till vikten av att kunna värdera konsekvensen på de grundläggande förmågorna: eld, rörlighet, skydd, ledning, uthållighet och underrättelse/info. Som specialist gäller det att inte fastna i sitt eget ”stuprör” – chefen behöver inte höra detaljer om trasiga batterier eller skadade antenner, men behöver veta om begränsningar i samband reducerar möjligheten till ledning. ”Er uppgift är att förstora chefens hjärna”, berättade Hans att någon hade uttryckt det som.

Ledningsplats Hemvärn har en stolt tradition av att vinna 2000-metersloppet som erbjuder en frivillig validering av soldatens förmåga att avverka denna sträcka på under 11:35 minuter. Detta skedde så även i år, efter en stark insats av kursdeltagaren Åke Axelsson. Utöver en givande och väl genomförd kurs så har kursdeltagarna, i vissa fall med medföljande familjer, njutit av den vackert belägna Fårö Kursgård.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök