Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

FRO stödjer samhället med vaccinationsvärdar

Sedan någon vecka pågår ett uppdrag i Östergötland där FRO bidrar. Detta är ett av många bra exempel på hur föreningen kan stödja samhället.

Det var självklart för FRO Östergötland att ställa upp när Region Östergötland behövde hjälp, även om uppdraget inte direkt ligger inom vårt normala kompetensområde.

Uppdraget handlar om att hjälpa till som vaccinationsvärdar vid de stora vaccinationscentralerna som finns i Östergötland. För FRO del handlar det framförallt om den i Norrköping.

vaccinationsvardar f41 Hugo, Andreas och Stefan var dagens vaccinationsvärdar och några av de FRO:are som deltar i insatsen.

Läs mer...

FRO fyller 75år!

FRO FlaggaMåndagen den 17 maj är en stor dag för FRO. För 75år sedan anslöt sig den första medlemmen sprungen ut försvarsviljan efter andra världskriget.

Medlemmar i FRO ansluter sig till föreningen för att vara med och bidra till ett tryggare land att leva i. Dels genom att delge totalförsvarsinformation till medlemmar och allmänheten, dels genom att rekrytera och utbilda avtalspersonal till olika befattningar inom både det civila och militära försvaret.

FRO deltar även i fredstida kriser och stödjer samhällets behov.  Vi förvaltar kunskap om kommunikationssystem, metoder och ledarskap som tillsammans är nyckelroller i flertalet scenarion.  

Artikel finns även på Försvarsmaktens hemsida

Vill du också vara med och bidra? Tveka inte, sök medlemskap och stärk totalförsvaret tillsammans med oss!

Fredrik Färnqvist
Generalsekreterare

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök